Loading ....
Hotline: 091.579.9919
  • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

Mẫu xác nhận thu nhập cho gói vay 30.000 tỷ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHI TRẢ THU NHẬP

Kính gửi:...................
Tên cơ quan:.........................................
Địa chỉ:.................................................
Xác nhận và cam kết:
Ông/Bà:.................................... Sinh ngày:.................
CMND số: ........................ do:...........................cấp ngày…../…../.......
Hộ khẩu thường trú:........................
.......................................................
Nghề nghiệp:..................................
Hợp đồng lao động:
• Biên chế • Không xác định thời hạn
• Có thời hạn (Thời hạn hiệu lực từ:….…..đến...…..….)
• Khác (…………………………………………….)
Chức vụ:............................................
Thời gian công tác:......................................
Mức thu nhập hiện tại do Cơ quan, đơn vị chi trả:...............................
- Mức lương chính:............................VNĐ/tháng
- Thu nhập khác:...............................VNĐ/tháng
Diễn giải các nguồn thu nhập khác:.............................
Liệt kê thu nhập được trả trong 3 tháng gần nhất:
Tháng:................VNĐ/tháng • Trước thuế • Sau thuế
Tháng:................VNĐ/tháng • Trước thuế • Sau thuế
Tháng:................VNĐ/tháng • Trước thuế • Sau thuế
Thời gian đóng BHXH tại Cơ quan: từ:………….…..đến…….....…..….

Xác nhận của Cơ quan
Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập nêu trên là chính xác
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Download mẫu tại đâyDownload


QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU CĂN HỘ MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU: 

PHÒNG KINH DOANH:
    • MR TUẤN ANH        :091.579.9919
    • MR HIẾU                  : 0943.802.582
    • MRS LY                     : 0936.158.996

 

  • PHÒNG DỰ ÁN: 
  • MR HIẾU               : 0943.802.582

 

  •  
 
Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN: 0903.206.689
MR LỰC  : 0986.503.503
Email:duanmuongthanhs@gmail.com