Loading ....
Hotline: 091.579.9919
  • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

BÁO GIÁ LIỀN KỀ THANH HÀ B


LIÊN HỆ ĐỂ CÓ THÔNG TIN TỐT NHẤT

PHÒNG KINH DOANH: 091 579 9919

PHÒNG DỰ ÁN : 098 285 8833

TT Khu đô thị A/B Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà B B1-1 4 8 100 Tây Nam 25m 60% 15 26,50 2.050,00 2.650,00
2 Thanh Hà B B1-1 4 14 110,97 Góc Tây 25m 60% -- 38,50 #VALUE! 4.272,35
3 Thanh Hà B B1-1 4 19 86 Tây Bắc 42m 60% -- 26,00 #VALUE! 2.236,00
4                        
5 Thanh Hà B B1-1 5 9 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,00 1.500,00 2.100,00
6 Thanh Hà B B1-1 5 12A 100 Tây Nam 25m 60% 15,45 24,50 1.832,00 2.450,00
7                        
8 Thanh Hà B B1-1 6 1 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 23,80 1.720,00 2.380,00
9 Thanh Hà B B1-1 6 2 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,50 1.490,00 2.150,00
10 Thanh Hà B B1-1 6 3 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,50 1.550,00 2.150,00
11 Thanh Hà B B1-1 6 5 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,50 1.550,00 2.150,00
12 Thanh Hà B B1-1 6 7 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,50 1.550,00 2.150,00
13 Thanh Hà B B1-1 6 14 100 Tây Nam 25m 60% 15 26,50 2.050,00 2.650,00
14                        
15 Thanh Hà B B1-1 7 1 127,5 Góc Đông Bắc 14m 60% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà B B1-1 7 10 127,5 Góc Đông Bắc 14m 60% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà B B1-1 7 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
18 Thanh Hà B B1-1 7 16 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
19 Thanh Hà B B1-1 7 21 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,70 1.870,00 2.470,00
20 Thanh Hà B B1-1 7 24 127,5 Góc Tây Bắc 25m 60% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
21                        
22 Thanh Hà B B1-1 8 15 100 Tây Nam 25m 60% 15 26,50 2.050,00 2.650,00
23 Thanh Hà B B1-1 8 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 25,00 1.900,00 2.500,00
24                        
25 Thanh Hà B B1-1 9 6 100 Đông Bắc 14m 60% 15 18,15 1.215,00 1.815,00
26 Thanh Hà B B1-1 9 8 100 Đông Bắc 14m 60% 15 15,00 900,00 1.500,00
27 Thanh Hà B B1-1 9 9 100 Đông Bắc 14m 60% 15 18,15 1.215,00 1.815,00
28 Thanh Hà B B1-1 9 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,80 1.880,00 2.480,00
29 Thanh Hà B B1-1 9 22 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,70 1.870,00 2.470,00
30 Thanh Hà B B1-1 9 23 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,70 1.870,00 2.470,00
31 Thanh Hà B B1-1 9 25 102 Góc Tây Nam 25m 60% 16,5 26,50 2.029,80 2.703,00
32                        
33 Thanh Hà B B1-1 10 20 77,7 Góc Tây Nam 17m 60% 16,5 33,00 2.051,28 2.564,10
34 Thanh Hà B B1-1 10 21 82 Tây 17m 60% 15 24,00 1.476,00 1.968,00
35                        
36 Thanh Hà B B1-1 11 1 90 Góc Đông Bắc 14m 60% 16,5 24,30 1.593,00 2.187,00
37 Thanh Hà B B1-1 11 4 90 Đông Bắc 14m 60% 15 19,50 1.215,00 1.755,00
38 Thanh Hà B B1-1 11 10 90 Đông Bắc 14m 60% 15 22,80 1.512,00 2.052,00
39 Thanh Hà B B1-1 11 11 90 Đông Bắc 14m 60% 15 22,80 1.512,00 2.052,00
40 Thanh Hà B B1-1 11 12 90 Góc Đông Bắc vươn hoa 14m 60% 16,5 23,80 1.548,00 2.142,00
41 Thanh Hà B B1-1 11 17 90 Tây Nam 14m 60% 15 19,50 1.215,00 1.755,00
42 Thanh Hà B B1-1 11 18 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
43 Thanh Hà B B1-1 11 19 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
44 Thanh Hà B B1-1 11 20 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
45 Thanh Hà B B1-1 11 21 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
46 Thanh Hà B B1-1 11 22 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
47 Thanh Hà B B1-1 11 23 90 Tây Nam 14m 60% 15 20,50 1.305,00 1.845,00
48                        
49 Thanh Hà B B1-1 12 1 90 Đông Bắc 14m 60% 15 24,80 1.692,00 2.232,00
50 Thanh Hà B B1-1 12 12 76,1 Đông Nam đầu hồi 25m 60% 16,5 25,00 1.400,24 1.902,50
51                        
52 Thanh Hà B B1-1 15 1 108 Góc Đông Nam vườn hoa 25m 60% 16,5 23,00 1.771,20 2.484,00
53 Thanh Hà B B1-1 15 2 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,00 1.350,00 1.890,00
54 Thanh Hà B B1-1 15 3 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,00 1.350,00 1.890,00
55 Thanh Hà B B1-1 15 5 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,00 1.350,00 1.890,00
56 Thanh Hà B B1-1 15 6 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,00 1.350,00 1.890,00
57 Thanh Hà B B1-1 15 7 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,00 1.350,00 1.890,00
58 Thanh Hà B B1-1 15 8 90 Đông Bắc 25m 60% 15 22,00 1.440,00 1.980,00
59 Thanh Hà B B1-1 15 9 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,50 1.395,00 1.935,00
60 Thanh Hà B B1-1 15 10 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,50 1.395,00 1.935,00
61 Thanh Hà B B1-1 15 11 90 Đông Bắc 25m 60% 15 21,50 1.395,00 1.935,00
62 Thanh Hà B B1-1 15 14 108 Góc Đông Bắc 25m 60% 16,5 23,00 1.771,20 2.484,00
63                        
64 Thanh Hà B B1-1 16 2 89,97 Đông Bắc 25m 60% 22 22,78 1.257,60 2.049,34
65 Thanh Hà B B1-1 16 3 89,97 Đông Bắc 25m 60% 22 22,56 1.237,60 2.029,34
66 Thanh Hà B B1-1 16 4 89,97 Đông Bắc 25m 60% 22 22,83 1.262,60 2.054,34
67 Thanh Hà B B1-1 16 5 89,97 Đông Bắc 25m 60% 22 22,83 1.262,60 2.054,34
68 Thanh Hà B B1-1 16 6 89,19 Đông Bắc 25m 60% 22 22,56 1.227,31 2.012,18
69                        
70 Thanh Hà B B1-1 16 11 87,68 Góc Đông Bắc 25m 60% 22 28,84 1.757,38 2.528,96
71 Thanh Hà B B1-1 16 12 91,34 Đông Nam 25m 60% 22 23,97 1.385,69 2.189,48
72 Thanh Hà B B1-1 16 15 90,08 Đông Nam 25m 60% 22 24,00 1.369,06 2.161,76
73 Thanh Hà B B1-1 16 16 134,41 Góc Đông Nam 25m 60% 22,66 24,52 2.077,44 3.295,73
74                        
75 Thanh Hà B B1-1 17 1 90 Đông Nam 25m 60% 22 25,11 1.468,00 2.260,00
76 Thanh Hà B B1-1 17 2 90 Đông Nam 25m 60% 22 23,89 1.358,00 2.150,00
77 Thanh Hà B B1-1 17 10 85,02 Góc TB- ĐN 17m 60% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
78 Thanh Hà B B1-1 17 12 90 Tây Bắc 14m 60% 18 19,39 1.097,00 1.745,00
79 Thanh Hà B B1-1 17 16 90 Tây Bắc 14m 60% 18 23,00 1.422,00 2.070,00
80 Thanh Hà B B1-1 17 17 110,92 Góc Tây Bắc 14m 60% 19,8 21,15 1.467,73 2.346,22
81                        
82 Thanh Hà B B1-2 1 1 100 Góc Đông Bắc 25m 60% 16,5 26,50 1.990,00 2.650,00
83 Thanh Hà B B1-2 1 4 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 19,00 1.240,00 1.900,00
84 Thanh Hà B B1-2 1 6 100 Đông Bắc 14m 60% 15 21,50 1.550,00 2.150,00
85 Thanh Hà B B1-2 1 12 100 Đông Bắc 25m 60% 15 24,50 1.850,00 2.450,00
86 Thanh Hà B B1-2 1 15 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,50 1.950,00 2.550,00
87 Thanh Hà B B1-2 1 17 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 23,80 1.720,00 2.380,00
88 Thanh Hà B B1-2 1 18 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 24,20 1.760,00 2.420,00
89 Thanh Hà B B1-2 1 24 85 Tây Bắc đầu hồi 25m 60% 15 25,00 1.615,00 2.125,00
90 Thanh Hà B B1-2 1 25 85 Tây Bắc đầu hồi 25m 60% 15 25,00 1.615,00 2.125,00
91                        
92 Thanh Hà B B1-2 2 1 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20,00 1.340,00 2.000,00
93 Thanh Hà B B1-2 2 3 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 19,00 1.240,00 1.900,00
94 Thanh Hà B B1-2 2 4 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 19,50 1.290,00 1.950,00
95 Thanh Hà B B1-2 2 5 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 19,50 1.290,00 1.950,00
96 Thanh Hà B B1-2 2 7 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 20,50 1.390,00 2.050,00
97 Thanh Hà B B1-2 2 8 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 21,00 1.440,00 2.100,00
98 Thanh Hà B B1-2 2 9 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 19,50 1.290,00 1.950,00
99 Thanh Hà B B1-2 2 14 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 23,70 1.710,00 2.370,00
100 Thanh Hà B B1-2 2 16 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
101 Thanh Hà B B1-2 2 18 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
102 Thanh Hà B B1-2 2 19 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
103 Thanh Hà B B1-2 2 20 100 Tây Nam 25m 60% 15 23,70 1.770,00 2.370,00
104 Thanh Hà B B1-2 2 21 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
105 Thanh Hà B B1-2 2 22 100 Tây Nam 25m 60% 15 24,00 1.800,00 2.400,00
106                        
107 Thanh Hà B B1-2 3 8 100 Đông Bắc 14m 60% 16,5 24,50 1.790,00 2.450,00
108 Thanh Hà B B1-2 3 15 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 23,70 1.710,00 2.370,00
109 Thanh Hà B B1-2 3 19 100 Tây Nam 25m 60% 16,5 23,50 1.690,00 2.350,00
110                        
111 Thanh Hà B B1-2 4 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 60% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
112 Thanh Hà B B1-2 4 3 100 Bắc 14m 60% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
113 Thanh Hà B B1-2 4 4 100 Bắc 14m 60% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
114 Thanh Hà B B1-2 4 5 100 Bắc 14m 60% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
115 Thanh Hà B B1-2 4 6 100 Bắc 14m 60% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
116 Thanh Hà B B1-2 4 12 100 Góc Đông Bắc 14m 60% 19,8 21,40 1.348,00 2.140,00
117 Thanh Hà B B1-2 4 13 100 Góc Tây Nam 25m 60% 24,2 25,80 1.612,00 2.580,00
118 Thanh Hà B B1-2 4 14 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,60 1.480,00 2.360,00
119 Thanh Hà B B1-2 4 15 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,30 1.450,00 2.330,00
120 Thanh Hà B B1-2 4 16 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
121 Thanh Hà B B1-2 4 17 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,40 1.460,00 2.340,00
122 Thanh Hà B B1-2 4 18 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
123 Thanh Hà B B1-2 4 19 100 Tây Nam 25m 60% 22 24,00 1.520,00 2.400,00
124 Thanh Hà B B1-2 4 20 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,70 1.490,00 2.370,00
125 Thanh Hà B B1-2 4 21 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
126 Thanh Hà B B1-2 4 22 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
127 Thanh Hà B B1-2 4 23 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
128 Thanh Hà B B1-2 4 24 127,5 Góc Tây Bắc 25m 60% 24,2 32,00 2.845,80 4.080,00
129                        
130 Thanh Hà B B1-2 5 1 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
131 Thanh Hà B B1-2 5 2 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
132 Thanh Hà B B1-2 5 3 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
133 Thanh Hà B B1-2 5 4 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
134 Thanh Hà B B1-2 5 5 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
135 Thanh Hà B B1-2 5 6 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
136 Thanh Hà B B1-2 5 7 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
137 Thanh Hà B B1-2 5 8 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
138 Thanh Hà B B1-2 5 9 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
139 Thanh Hà B B1-2 5 10 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
140 Thanh Hà B B1-2 5 11 100 Đông Bắc 14m 60% 18 18,60 1.140,00 1.860,00
141 Thanh Hà B B1-2 5 12 102 Đông Bắc 14m 60% 18 19,76 1.281,60 2.016,00
142 Thanh Hà B B1-2 5 12a 102 góc Tây Nam 25m 60% 24,2 26,16 1.681,04 2.668,40
143 Thanh Hà B B1-2 5 14 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,80 1.500,00 2.380,00
144 Thanh Hà B B1-2 5 15 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,80 1.500,00 2.380,00
145 Thanh Hà B B1-2 5 16 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,80 1.500,00 2.380,00
146 Thanh Hà B B1-2 5 17 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.470,00 2.350,00
147 Thanh Hà B B1-2 5 18 100 Tây Nam 25m 60% 22 22,90 1.410,00 2.290,00
148 Thanh Hà B B1-2 5 20 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,50 1.250,00 2.350,00
149 Thanh Hà B B1-2 5 22 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,30 1.230,00 2.330,00
150 Thanh Hà B B1-2 5 24 100 Tây Nam 25m 60% 22 25,00 1.400,00 2.500,00
151                        
152 Thanh Hà B B1-2 6 16 115 góc Tây Nam 25m 60% 24,2 29,07 1.951,50 3.343,00
153 Thanh Hà B B1-2 6 17 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,00 1.200,00 2.300,00
154 Thanh Hà B B1-2 6 18 100 Tây Nam 25m 60% 22 23,20 1.220,00 2.320,00
155 Thanh Hà B B1-2 6 24 100 Tây Nam 25m 60% 19,8 23,00 1.320,00 2.420,00
156 Thanh Hà B B1-2 6 25 100 góc Tây Nam 25m 60% 22,66 25,16 1.383,00 2.516,00
157                        
158 Thanh Hà B B1-3 1 6 100 Tây Bắc 25m 60% 16 25,00 1.700,00 2.500,00
159 Thanh Hà B B1-3 1 7 100 Tây Bắc 25m 60% 16 25,00 1.700,00 2.500,00
160 Thanh Hà B B1-3 2 1 125,76 góc Tây Bắc 25m 60% 16,5 43,00 4.370,16 5.407,68
161 Thanh Hà B B1-3 2 6 100 Đôocirc;ng Bắc 25m 60% 16,5 24,50   2.450,00
162 Thanh Hà B B1-3 2 10 100 Đông Bắc 25m 60% 16,5 24,50   2.450,00
163 Thanh Hà B B1-3 3 3 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,50 1.800,00 2.550,00
164 Thanh Hà B B1-3 3 6 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,50 1.800,00 2.550,00
165 Thanh Hà B B1-3 3 8 100 Đông Bắc 25m 60% 15 27,00 1.950,00 2.700,00
166 Thanh Hà B B1-3 3 10 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,50 1.950,00 2.700,00
167 Thanh Hà B B1-3 4 3 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.750,00 2.500,00
168 Thanh Hà B B1-3 5 2 100 Tây Nam 17m 60% 15 22,50 1.500,00 2.250,00
169 Thanh Hà B B1-3 5 6 100 Tây Nam 17m 60% 15 22,50 1.500,00 2.250,00
170 Thanh Hà B B1-3 5 7 100 Tây Nam 17m 60% 15 22,50 1.500,00 2.250,00
171 Thanh Hà B B1-3 5 8 100 Tây Nam 17m 60% 15 22,50 1.500,00 2.250,00
172 Thanh Hà B B1-3 6 4 100 Đông Nam 17m 60% 15 22,50 1.500,00 2.250,00
173 Thanh Hà B B1-3 6 8 100 Tây Nam 17m 60% 15 23,50 1.600,00 2.350,00
174 Thanh Hà B B1-3 6 10 100 Đông 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
175 Thanh Hà B B1-3 6 15 100 Đông 17m 60% 15 25,50 1.950,00 2.550,00
176 Thanh Hà B B1-3 7 4 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.750,00 2.500,00
177 Thanh Hà B B1-3 7 9 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.750,00 2.500,00
178 Thanh Hà B B1-3 8 3 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.750,00 2.500,00
179 Thanh Hà B B1-3 8 4 100 Đông Bắc 25m 60% 15 26,50 1.900,00 2.650,00
180 Thanh Hà B B1-3 8 8 100 Đông Bắc 25m 60% 15 24,30 1.730,00 2.480,00
181 Thanh Hà B B1-3 8 10 100 Đông Bắc 25m 60% 15 24,50 1.750,00 2.500,00
182 Thanh Hà B B1-3 8 11 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.750,00 2.500,00
183 Thanh Hà B B1-3 8 16 100 Đông Bắc 25m 60% 15 25,00 1.750,00 2.500,00
184 Thanh Hà B B1-3 9 2 100 Đông Bắc 25m 60% 13 25,00 1.850,00 2.500,00
185 Thanh Hà B B1-3 9 4 100 Đông Bắc 25m 60% 13 24,80 1.830,00 2.480,00
186 Thanh Hà B B1-3 9 5 100 Đông Bắc 25m 60% 13 25,00 1.850,00 2.500,00
187 Thanh Hà B B1-3 9 6 100 Đông Bắc 25m 60% 13 25,00 1.850,00 2.500,00
188 Thanh Hà B B1-3 9 15 100 Đông Bắc 25m 60% 13 24,50 1.850,00 2.500,00
189 Thanh Hà B B1-3 9 16 100 Đông Bắc 25m 60% 13 25,00 1.850,00 2.500,00
190 Thanh Hà B B1-3 9 18 100 Đông Bắc 25m 60% 13 25,00 1.850,00 2.500,00
191 Thanh Hà B B1-3 9 22 100 Đông Bắc 25m 60% 13 25,50 1.850,00 2.500,00
192 Thanh Hà B B1-3 12 20 100 Tây Nam 17m 60% 15 21,00 1.850,00 2.100,00
193 Thanh Hà B B1-3 12 21 100 Tây Nam 17m 60% 15 21,50 1.850,00 2.150,00
194 Thanh Hà B B1-3 12 22 100 Tây Nam 17m 60% 15 21,50 1.850,00 2.150,00
195 Thanh Hà B B1-3 14 4 100 Bắc 17m 60% 15 21,50 1.850,00 2.150,00
196 Thanh Hà B B1-3 14 5 100 Bắc 17m 60% 15 21,50 1.850,00 2.150,00
197 Thanh Hà B B1-3 17 2 300 Tây 60m 60% 15 26,50 1.850,00 7.950,00
198                        
199 Thanh Hà B B1-4 1 5 100 Đông Bắc 25m 60% 16,5 23,80 1.720,00 2.380,00
200 Thanh Hà B B1-4 1 6 100 Đông Bắc 25m 60% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
201 Thanh Hà B B1-4 1 7 100 Đông Bắc 25m 60% 15 24,50 #VALUE! 2.450,00
202 Thanh Hà B B1-4 1 17 100 Tây Bắc 25m 60% 15 24,50 1850,00 2.450,00
203 Thanh Hà B B1-4 1 18 100 Tây Bắc 25m 60% 15 25,00 1900,00 2.500,00
204 Thanh Hà B B1-4 1 19 100 Tây Bắc 25m 60% 15 25,00 1900,00 2.500,00
205 Thanh Hà B B1-4 2 4 100 Tây Bắc 25m 60% 15 25,00 1900,00 2.500,00
206 Thanh Hà B B1-4 2 10 100 Tây Bắc 25m 60% 15 25,00 1900,00 2.500,00
207 Thanh Hà B B1-4 4 6 100 Tây Bắc 25m 60% 15 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
208 Thanh Hà B B1-4 6 19 125,38 Đông Nam 30m 60% 24,2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
209 Thanh Hà B B1-4 7 20 109,5 Góc Tây Bắc 25m 60% 24,2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
210 Thanh Hà B B1-4 7 21 85 Tây Bắc 25m 60% 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
211 Thanh Hà B B1-4 8 16 125 Tây Nam 30m 60% 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
212 Thanh Hà B B1-4 9 9 85 Tây Bắc 25m 60% 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
213 Thanh Hà B B1-4 10 2 100 Bắc 25m 60% 15 23,50 1.750,00 2.350,00
214 Thanh Hà B B1-4 10 10 100 Bắc 25m 60% 15 22,70 1.670,00 2.270,00
215 Thanh Hà B B1-4 10 11 100 Bắc 25m 60% 15 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
216 Thanh Hà B B1-4 11 2 100 Bắc 25m 60% 14 22,40 1.680,00 2.240,00
217 Thanh Hà B B1-4 11 12 102 Góc Đông Bắc vườn hoa 25m 60% 15,45 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
218 Thanh Hà B B1-4 12 17 100 Đông 17m 60% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
219 Thanh Hà B B1-4 29 1 103 Tây Bắc 17m 60% 13 23,00 1.833,40 2.369,00
220 Thanh Hà B B1-4 29 27 100 Tây Bắc 17m 60% 13 20,00 1.480,00 2.000,00
221 Thanh Hà B B1-4 32 3 100 Tây Bắc 17m 60% 13 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
222 Thanh Hà B B1-4 36 14 100 Tây Nam 14m 60% 15 22,70 1.670,00 2.270,00
223 Thanh Hà B B1-4 39 23 100 Tây Nam 14m 60% 13 18,00 1.280,00 1.800,00
224                        
225 Thanh Hà B B1-4 10 11 100 Đông Bắc 25m 60% 15 24,00 1.850,00 2.400,00
226 Thanh Hà B B1-4 18 21 125 Nam 17m 60% 16 19,50 1.850,00 2.437,50
227 Thanh Hà B B1-4 18 22 125 Nam 17m 60% 16 19,50 1.850,00 2.437,50
228                        
229 Thanh Hà B B2-1 1 1 96 Góc Tây Bắc 17m 50% 20,9 28,19 1703,20 2.706,40
230 Thanh Hà B B2-1 1 4 80 Bắc đầu hồi 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
231 Thanh Hà B B2-1 1 40 80 Nam đầu hồi 14m 50% 18 26,75 1420,00 2.140,00
232 Thanh Hà B B2-1 1 54 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
233 Thanh Hà B B2-1 1 55 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
234 Thanh Hà B B2-1 1 56 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
235 Thanh Hà B B2-1 1 62 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
236                        
237 Thanh Hà B B2-1 2 11 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
238 Thanh Hà B B2-1 2 18 85,6 Đông 17m 50% 19 21,75 1048,20 1.861,40
239 Thanh Hà B B2-1 2 26 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
240 Thanh Hà B B2-1 2 28 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
241 Thanh Hà B B2-1 2 29 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
242 Thanh Hà B B2-1 2 30 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
243 Thanh Hà B B2-1 2 31 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
244 Thanh Hà B B2-1 2 32 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
245 Thanh Hà B B2-1 2 33 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
246 Thanh Hà B B2-1 2 34 85,6 Đông 17m 50% 19 24,26 1263,20 2.076,40
247 Thanh Hà B B2-1 2 49 85,6 Tây 14m 50% 18 19,11 865,40 1.635,80
248 Thanh Hà B B2-1 2 55 85,6 Tây 14m 50% 18 19,17 870,40 1.640,80
249 Thanh Hà B B2-1 2 59 85,6 Tây 14m 50% 18 19,05 860,40 1.630,80
250 Thanh Hà B B2-1 2 61 85,6 Tây 14m 50% 18 19,05 860,40 1.630,80
251 Thanh Hà B B2-1 2 64 85,6 Tây 14m 50% 18 19,17 870,40 1.640,80
252 Thanh Hà B B2-1 2 67 85,6 Tây 14m 50% 18 19,29 880,40 1.650,80
253                        
254 Thanh Hà B B2-1 3 6 92,6 Góc Đông 14m 50% 19,8 31,14 1966,74 2.883,48
255 Thanh Hà B B2-1 3 19 85,6 Đông 14m 50% 18 19,87 930,40 1.700,80
256 Thanh Hà B B2-1 3 20 85,6 Đông 14m 50% 18 19,87 930,40 1.700,80
257 Thanh Hà B B2-1 3 21 85,6 Đông 14m 50% 18 19,75 920,40 1.690,80
258 Thanh Hà B B2-1 3 33 85,6 Đông 14m 50% 18 19,64 910,40 1.680,80
259 Thanh Hà B B2-1 3 34 85,6 Đông 14m 50% 18 19,81 925,40 1.695,80
260 Thanh Hà B B2-1 3 43 85,6 Đông 14m 50% 18 19,75 920,40 1.690,80
261 Thanh Hà B B2-1 3 45 77,5 Nam đầu hồi 17m 50% 19 22,55 1011,25 1.747,50
262 Thanh Hà B B2-1 3 51 85,6 Tây 17m 50% 19 20,52 943,20 1.756,40
263 Thanh Hà B B2-1 3 53 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
264 Thanh Hà B B2-1 3 56 85,6 Tây 17m 50% 19 20,52 943,20 1.756,40
265 Thanh Hà B B2-1 3 58 85,6 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
266 Thanh Hà B B2-1 3 61 85,6 Tây 17m 50% 19 20,64 953,20 1.766,40
267 Thanh Hà B B2-1 3 67 85,6 Tây 17m 50% 19 20,52 943,20 1.756,40
268 Thanh Hà B B2-1 3 70 85,6 Tây 17m 50% 19 20,69 958,20 1.771,40
269 Thanh Hà B B2-1 3 77 85,6 Tây 17m 50% 19 20,69 958,20 1.771,40
270                        
271 Thanh Hà B B2-1 4 1 92,4 góc Tây Bắc 14m 50% 19,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
272 Thanh Hà B B2-1 4 18 85,6 Đông 17m 50% 19 21,57 1033,20 1.846,40
273 Thanh Hà B B2-1 4 25 85,6 Đông 17m 50% 19 21,80 1053,20 1.866,40
274 Thanh Hà B B2-1 4 26 85,6 Đông 17m 50% 19 21,34 1013,20 1.826,40
275 Thanh Hà B B2-1 4 32 85,6 Đông 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
276 Thanh Hà B B2-1 4 33 85,6 Đông 17m 50% 19 21,57 1033,20 1.846,40
277 Thanh Hà B B2-1 4 44 85,6 Góc Đông Nam 17m 50% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
278 Thanh Hà B B2-1 4 51 85,6 Tây 14m 50% 18 19,05 860,40 1.630,80
279 Thanh Hà B B2-1 4 67 85,6 Tây 14m 50% 18 19,29 880,40 1.650,80
280 Thanh Hà B B2-1 4 80 85,6 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
281                        
282 Thanh Hà B B2-3 1 3 112,5 Đông Bắc 25m 50% 15 23,00 #VALUE! 2.587,50
283 Thanh Hà B B2-3 1 6 115 Góc Đông Bắc 25m 50% 15 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
284 Thanh Hà B B2-3 1 9 85 Đông 14m 50% 15 18,00 #VALUE! 1.530,00
285 Thanh Hà B B2-3 2 2 112,5 Bắc 25m 50% 15 22,50 #VALUE! 2.531,25
286 Thanh Hà B B2-3 2 4 112,5 Bắc 25m 50% 15 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
287 Thanh Hà B B2-3 2 5 112,5 Bắc 25m 50% 15 22,50 #VALUE! 2.531,25
288 Thanh Hà B B2-3 2 6 112,5 Bắc 25m 50% 15 22,50 #VALUE! 2.531,25
289 Thanh Hà B B2-3 4 7 100 Đông Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
290 Thanh Hà B B2-3 15 10 100 Nam 20,5m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
291 Thanh Hà B B2-3 15 14 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
292 Thanh Hà B B2-3 16 11 100 Đông Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
293                        
294 Thanh Hà B B2-4 1 1 282 Tây 50m 50% 25 26,24 3875,00 7.400,00
295 Thanh Hà B B2-4 1 2 300 Tây 50m 50% 25 26,17 4100,00 7.850,00