Loading ....
Hotline: 091.579.9919
  • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

BÁO GIÁ LIỀN KỀ THANH HÀ A

TT Khu đô thị A/B Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng
1 Thanh Hà A A1.1 2 1 300 Đông 50m 60% 25 28,00 5.400,00 8.400,00
2                        
3 Thanh Hà A A1.2 3 5 100 Bắc 17m 50% 19 19,40 990,00 1.940,00
4 Thanh Hà A A1.2 3 15 75 Tây Bắc 14m 50% 18 19,47 785,00 1.460,00
5 Thanh Hà A A1.2 4 2 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
6 Thanh Hà A A1.2 4 3 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,75 1.025,00 1.975,00
7 Thanh Hà A A1.2 4 4 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,50 1.000,00 1.950,00
8 Thanh Hà A A1.2 4 5 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
9 Thanh Hà A A1.2 4 6 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
10 Thanh Hà A A1.2 4 7 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
11 Thanh Hà A A1.2 4 8 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
12 Thanh Hà A A1.2 4 9 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,50 1.000,00 1.950,00
13 Thanh Hà A A1.2 4 16 100 Đông Nam 14m 50% 18 20,00 1.100,00 2.000,00
14 Thanh Hà A A1.2 4 17 100 Đông Nam 14m 50% 18 20,00 1.100,00 2.000,00
15 Thanh Hà A A1.2 4 18 100 Đông Nam 14m 50% 18 20,00 1.100,00 2.000,00
16 Thanh Hà A A1.2 4 19 100 Đông Nam 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà A A1.2 5 2 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,70 1.020,00 1.970,00
18 Thanh Hà A A1.2 5 5 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,30 980,00 1.930,00
19 Thanh Hà A A1.2 5 6 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,30 980,00 1.930,00
20 Thanh Hà A A1.2 5 7 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,30 980,00 1.930,00
21 Thanh Hà A A1.2 5 9 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,30 980,00 1.930,00
22 Thanh Hà A A1.2 5 10 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,30 980,00 1.930,00
23 Thanh Hà A A1.2 6 9 100 Đông Nam 14m 50% 18 18,55 955,00 1.855,00
24 Thanh Hà A A1.2 6 10 100 Đông Nam 14m 50% 18 18,55 955,00 1.855,00
25 Thanh Hà A A1.2 6 11 100 Đông Nam 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà A A1.2 6 12 100 Đông Nam 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
27 Thanh Hà A A1.2 6 13 100 Đông Nam 14m 50% 18 18,05 905,00 1.805,00
28 Thanh Hà A A1.2 9 7 100 Đông Bắc 14m 50% 18 18,75 975,00 1.875,00
29 Thanh Hà A A1.2 9 11 100 Đông Bắc 14m 50% 18 18,75 975,00 1.875,00
30 Thanh Hà A A1.2 10 4 95 Đông Bắc 14m 50% 18 18,74 925,00 1.780,00
31 Thanh Hà A A1.2 10 5 95 Đông Bắc 14m 50% 18 18,74 925,00 1.780,00
32 Thanh Hà A A1.2 10 6 95 Đông Bắc 14m 50% 18 18,74 925,00 1.780,00
33 Thanh Hà A A1.2 10 7 95 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà A A1.2 10 8 95 Đông Bắc 14m 50% 18 18,84 935,00 1.790,00
35 Thanh Hà A A1.2 11 5 95 Đông Bắc 14m 50% 18 18,74 925,00 1.780,00
36 Thanh Hà A A1.2 14 6 95 Đông Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà A A1.2 14 8 95 Đông Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà A A1.2 14 14 95 Đông Bắc 14m 50% 18 18,53 905,00 1.760,00
39 Thanh Hà A A1.2 14 20 95 Tây 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
40                        
41 Thanh Hà A A1.3 1 4 300 Đông 50m 50% 25 28,00 4.650,00 8.400,00
42                        
43 Thanh Hà A A2.3 1 2 100 Bắc 25m 50% 22 27,70 1.670,00 2.770,00
44 Thanh Hà A A2.3 1 5 100 Bắc 25m 50% 22 27,70 1.670,00 2.770,00
45 Thanh Hà A A2.3 1 6 100 Bắc 25m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
46 Thanh Hà A A2.3 1 8 100 Bắc 25m 50% 22 27,70 1.670,00 2.770,00
47 Thanh Hà A A2.3 1 11 100 Bắc 25m 50% 22 27,70 1.670,00 2.770,00
48 Thanh Hà A A2.3 1 19 100 Bắc 14m 50% 18 18,25 925,00 1.825,00
49 Thanh Hà A A2.3 1 20 100 Nam 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
50 Thanh Hà A A2.3 1 21 100 Nam 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
51 Thanh Hà A A2.3 1 22 100 Nam 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
52 Thanh Hà A A2.3 1 23 100 Nam 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
53 Thanh Hà A A2.3 1 24 100 Góc Tây - Tây Nam 17m 50% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
54                        
55 Thanh Hà A A2.3 2 2 100 Bắc 25m 50% 22 27,40 1.640,00 2.740,00
56 Thanh Hà A A2.3 2 4 100 Bắc 25m 50% 22 28,00 1.700,00 2.800,00
57 Thanh Hà A A2.3 2 15 100 Đông 50m 50% 25 TT    
58 Thanh Hà A A2.3 2 28 100 Tây 14m 50% 18 18,35 935,00 1.835,00
59 Thanh Hà A A2.3 2 29 100 Tây 14m 50% 18 18,35 935,00 1.835,00
60 Thanh Hà A A2.3 2 30 100 Tây 14m 50% 18 18,35 935,00 1.835,00
61 Thanh Hà A A2.3 2 31 100 Tây 14m 50% 18 18,35 935,00 1.835,00
62 Thanh Hà A A2.3 2 32 140 Góc Tây Bắc 14m 50% 18 18,64 1.350,00 2.610,00
63 Thanh Hà A A2.3 2 33 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
64 Thanh Hà A A2.3 2 34 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
65                        
66 Thanh Hà A A2.3 3 5 100 Đông 50m 50% 25 36,00 2.350,00 3.600,00
67 Thanh Hà A A2.3 3 7 100 Đông 50m 50% 25 35,00 2.250,00 3.500,00
68 Thanh Hà A A2.3 3 8 100 Đông 50m 50% 25 35,00 2.250,00 3.500,00
69 Thanh Hà A A2.3 3 10 119,85 Góc Đông 50m 50% 25,75 36,60 2.843,07 4.386,14
70 Thanh Hà A A2.3 3 11 140 Đông 50m 50% 25 34,29 3.050,00 4.800,00
71 Thanh Hà A A2.3 3 14 140 Đông 50m 50% 25 31,43 2.650,00 4.400,00
72 Thanh Hà A A2.3 3 16 100 Đông 50m 50% 25 34,80 2.230,00 3.480,00
73 Thanh Hà A A2.3 3 18 147,5 góc Đông - Đông Nam 50m 50% 27,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà A A2.3 3 19 100 Nam 17m 50% 19 21,10 1.160,00 2.110,00
75 Thanh Hà A A2.3 3 20 100 Nam 17m 50% 19 20,60 1.110,00 2.060,00
76 Thanh Hà A A2.3 3 21 100 Nam 17m 50% 19 20,60 1.110,00 2.060,00
77 Thanh Hà A A2.3 3 24 100 Nam 17m 50% 19 20,60 1.110,00 2.060,00
78 Thanh Hà A A2.3 3 25 100 Nam 17m 50% 19 20,60 1.110,00 2.060,00
79 Thanh Hà A A2.3 3 26 100 Nam 17m 50% 19 20,50 1.100,00 2.050,00
80 Thanh Hà A A2.3 3 27 100 Nam 17m 50% 19 20,50 1.100,00 2.050,00
81 Thanh Hà A A2.3 3 35 100 Tây 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
82 Thanh Hà A A2.3 3 36 100 Tây 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
83 Thanh Hà A A2.3 3 37 100 Tây 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
84 Thanh Hà A A2.3 3 38 100 Tây 14m 50% 18 18,70 970,00 1.870,00
85 Thanh Hà A A2.3 3 39 89,5 Góc Tây Nam 14m 50% 19,8 20,58 956,05 1.842,10
86 Thanh Hà A A2.3 3 40 100 Tây 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
87 Thanh Hà A A2.3 3 41 100 Tây 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
88 Thanh Hà A A2.3 3 42 100 Tây 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
89 Thanh Hà A A2.3 3 43 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà A A2.3 3 44 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
91                        
92 Thanh Hà A A2.3 4 1 100 Góc Tây Bắc 17m 50% 20,9 23,90 1.345,00 2.390,00
93 Thanh Hà A A2.3 4 3 100 Tây Bắc 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà A A2.3 4 6 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,60 1.010,00 1.960,00
95 Thanh Hà A A2.3 4 7 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,60 1.010,00 1.960,00
96 Thanh Hà A A2.3 4 8 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,25 975,00 1.925,00
97 Thanh Hà A A2.3 4 9 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,25 975,00 1.925,00
98 Thanh Hà A A2.3 4 10 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,25 975,00 1.925,00
99 Thanh Hà A A2.3 4 11 100 Tây Bắc 17m 50% 19 19,25 975,00 1.925,00
100 Thanh Hà A A2.3 4 18 100 Nam 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
101 Thanh Hà A A2.3 4 19 100 Nam 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
102 Thanh Hà A A2.3 4 21 100 Nam 17m 50% 19 20,30 1.080,00 2.030,00
103 Thanh Hà A A2.3 4 22 100 Nam 17m 50% 19 20,30 1.080,00 2.030,00
104 Thanh Hà A A2.3 4 23 102 Nam 17m 50% 19 20,27 1.099,00 2.068,00
105 Thanh Hà A A2.3 4 24 100 Góc Tây Nam 17m 50% 20,9 25,40 1.495,00 2.540,00
106 Thanh Hà A A2.3 4 25 75 Tây- đầu hồi 17m 50% 19 20,73 842,50 1.555,00
107 Thanh Hà A A2.3 4 26 75 Tây- đầu hồi 17m 50% 19 20,73 842,50 1.555,00
108 Thanh Hà A A2.3 4 27 75 Tây- đầu hồi 17m 50% 19 20,73 842,50 1.555,00
109                        
110 Thanh Hà A A2.3 5 4 100 Bắc 17m 50% 19 19,80 1.030,00 1.980,00
111 Thanh Hà A A2.3 5 5 100 Bắc 17m 50% 19 19,80 1.030,00 1.980,00
112 Thanh Hà A A2.3 5 6 100 Bắc 17m 50% 19 19,80 1.030,00 1.980,00
113 Thanh Hà A A2.3 5 7 100 Bắc 17m 50% 19 20,20 1.070,00 2.020,00
114 Thanh Hà A A2.3 5 9 100 Bắc 17m 50% 19 20,20 1.070,00 2.020,00
115 Thanh Hà A A2.3 5 10 100 Bắc 17m 50% 19 20,20 1.070,00 2.020,00
116 Thanh Hà A A2.3 5 24 100 Góc Tây Bắc 17m 50% 20,9 22,70 1.225,00 2.270,00
117 Thanh Hà A A2.3 5 27 75 Tây đầu hồi 17m 50% 19 20,47 822,50 1.535,00
118 Thanh Hà A A2.3 5 28 75 Tây đầu hồi 17m 50% 19 20,33 812,50 1.525,00
119 Thanh Hà A A2.3 5 29 75 Tây đầu hồi 17m 50% 19 20,33 812,50 1.525,00
120                        
121 Thanh Hà A A2.3 6 3 100 Bắc 17m 50% 19 19,85 1.035,00 1.985,00
122 Thanh Hà A A2.3 6 6 100 Bắc 17m 50% 19 20,35 1.085,00 2.035,00
123 Thanh Hà A A2.3 6 7 100 Bắc 17m 50% 19 20,35 1.085,00 2.035,00
124 Thanh Hà A A2.3 6 8 100 Bắc 17m 50% 19 20,50 1.100,00 2.050,00
125 Thanh Hà A A2.3 6 13 100 Bắc 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
126 Thanh Hà A A2.3 6 16 100 Đông 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
127 Thanh Hà A A2.3 6 17 100 Đông 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
128 Thanh Hà A A2.3 6 18 100 Đông 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
129 Thanh Hà A A2.3 6 19 167 Đông 50m 50% 25 31,29 3.137,50 5.225,00
130 Thanh Hà A A2.3 6 21 167 Đông 50m 50% 25 31,29 3.137,50 5.225,00
131 Thanh Hà A A2.3 6 26 100 Đông 50m 50% 25 33,50 2.100,00 3.350,00
132 Thanh Hà A A2.3 6 27 102 Góc Đông-vườn hoa 50m 50% 25,75 37,51 2.513,25 3.826,50
133 Thanh Hà A A2.3 6 32 100 Tây 14m 50% 18 18,40 940,00 1.840,00
134 Thanh Hà A A2.3 6 33 100 Tây 14m 50% 18 18,40 940,00 1.840,00
135 Thanh Hà A A2.3 6 34 154,5 GócTây Bắc 14m 50% 19,8 26,60 2.579,55 4.109,10
136                        
137 Thanh Hà A A2.3 7 7 100 Đông 50m 50% 25 33,00 2.050,00 3.300,00
138 Thanh Hà A A2.3 7 8 100 Đông 50m 50% 25 33,50 2.100,00 3.350,00
139 Thanh Hà A A2.3 7 12 100 Đông 50m 50% 25 33,00 2.050,00 3.300,00
140 Thanh Hà A A2.3 7 15 100 Đông 50m 50% 25 32,60 2.010,00 3.260,00
141 Thanh Hà A A2.3 7 18 156,83 Góc Đông Nam 50m 50% 27,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
142 Thanh Hà A A2.3 7 30 100 Bắc 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
143 Thanh Hà A A2.3 7 31 100 Bắc 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
144 Thanh Hà A A2.3 7 32 100 Bắc 14m 50% 18 18,30 930,00 1.830,00
145 Thanh Hà A A2.3 7 33 100 Bắc 14m 50% 18 19,00 1.000,00 1.900,00
146 Thanh Hà A A2.3 7 34 100 Bắc 14m 50% 18 19,00 1.000,00 1.900,00
147 Thanh Hà A A2.3 7 35 100 Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
148 Thanh Hà A A2.3 7 37 100 Bắc 14m 50% 18 18,50 950,00 1.850,00
149 Thanh Hà A A2.3 7 38 102 Bắc 14m 50% 18 18,49 968,00 1.886,00
150 Thanh Hà A A2.3 7 39 102,18 Góc Tây Nam 14m 50% 19,8 20,58 1.091,58 2.103,16
151 Thanh Hà A A2.3 7 40 100 Tây 14m 50% 18 19,00 1.000,00 1.900,00
152 Thanh Hà A A2.3 7 41 100 Tây 14m 50% 18 18,80 980,00 1.880,00
153 Thanh Hà A A2.3 7 42 102 Bắc 14m 50% 18 18,59 978,00 1.896,00
154 Thanh Hà A A2.3 7 43 102 Bắc 14m 50% 18 18,59 978,00 1.896,00
155 Thanh Hà A A2.3 7 44 100 Tây 14m 50% 18 19,00 1.000,00 1.900,00
156 Thanh Hà A A2.3 7 46 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
157                        
158 Thanh Hà A A2.3 8 1 102 Góc Tây 17m 50% 20,9 23,06 1.285,90 2.351,80
159 Thanh Hà A A2.3 8 17 100 Nam 20,5m 50% 21 21,95 1.145,00 2.195,00
160 Thanh Hà A A2.3 8 21 100 Nam 20,5m 50% 21 21,95 1.145,00 2.195,00
161 Thanh Hà A A2.3 8 22 100 Nam 20,5m 50% 21 21,95 1.145,00 2.195,00
162 Thanh Hà A A2.3 8 24 102 Góc Tây Nam 20,5m 50% 23,1 25,85 1.458,10 2.636,20
163 Thanh Hà A A2.3 8 27 75 Tây - đầu hồi 17m 50% 19 20,13 797,50 1.510,00
164 Thanh Hà A A2.3 8 28 75 Tây - đầu hồi 17m 50% 19 20,13 797,50 1.510,00
165                        
166 Thanh Hà A A2.4 2 3 117,5 Đông 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
167 Thanh Hà A A2.4 2 4 117,5 Đông 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
168 Thanh Hà A A2.4 2 5 117,5 Đông 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
169 Thanh Hà A A2.4 2 6 117,5 Đông 17m 50% 19 19,17 1.136,25 2.251,67
170 Thanh Hà A A2.4 3 4 117,5 Tây Bắc 17m 50% 19 19,17 1.136,25 2.252,50
171 Thanh Hà A A2.4 3 5 117,5 Tây Bắc 17m 50% 19 19,17 1.136,25 2.252,50
172 Thanh Hà A A2.4 4 6 117,5 Đông 17m 50% 19 19,21 1.141,25 2.251,71
173 Thanh Hà A A2.4 4 7 117,5 Đông 17m 50% 19 19,21 1.141,25 2.251,71
174 Thanh Hà A A2.4 4 8 117,5 Đông 17m 50% 19 19,21 1.141,25 2.251,71
175                        
176 Thanh Hà A A2.4 7 15 100 Đông Nam 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
177 Thanh Hà A A2.4 7 16 100 Đông Nam 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
178 Thanh Hà A A2.4 7 27 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
179 Thanh Hà A A2.4 7 28 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
180 Thanh Hà A A2.4 7 29 100 Góc Tây Nam 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
181 Thanh Hà A A2.4 7 30 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
182 Thanh Hà A A2.4 7 31 100 Tây Nam 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
183 Thanh Hà A A2.4 8 17 100 Tây 14m 50% 18 25,00 1.600,00 2.500,00
184 Thanh Hà A A2.4 8 18 100 Tây 14m 50% 18 25,00 1.600,00 2.500,00
185 Thanh Hà A A2.4 8 19 100 Tây 14m 50% 18 25,00 1.600,00 2.500,00
186 Thanh Hà A A2.4 8 20 100 Tây 14m 50% 18 25,00 1.600,00 2.500,00
187 Thanh Hà A A2.4 8 21 100 Tây 14m 50% 18 25,00 1.600,00 2.500,00
188 Thanh Hà A A2.4 8 28 100 Tây Nam 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
189 Thanh Hà A A2.4 8 30 147,5 Góc Tây Bắc 14m 50% 19,8 20,00 1.490,25 2.950,50
190 Thanh Hà A A2.4 8 31 100 Đông Nam 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
191 Thanh Hà A A2.4 9 17 100 Đông 25m 50% 22 27,00 1.600,00 2.700,00
192 Thanh Hà A A2.4 9 26 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
193 Thanh Hà A A2.4 9 27 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
194 Thanh Hà A A2.4 9 28 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
195 Thanh Hà A A2.4 9 29 147,5 Tây Nam 14m 50% 18 18,14 1.347,50 2.675,00
196 Thanh Hà A A2.4 9 30 100 Tây 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
197 Thanh Hà A A2.4 10 7 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
198 Thanh Hà A A2.4 10 9 100 Bắc 14m 50% 18 18,20 920,00 1.820,00
199 Thanh Hà A A2.4 12 20 102 Nam 14m 50% 18 18,49 968,00 1.886,00
200 Thanh Hà A A2.4 13 4 100 Tây 17m 50% 19 19,30 980,00 1.930,00
201 Thanh Hà A A2.4 15 2 100 Tây 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
202 Thanh Hà A A2.4 15 3 100 Tây 17m 50% 19 19,20 970,00 1.920,00
203 Thanh Hà A A2.7 15 4 100 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
204 Thanh Hà A A2.7 15 5 100 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
205 Thanh Hà A A2.7 15 6 100 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
206 Thanh Hà A A2.7 15 7 100 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
207 Thanh Hà A A2.7 15 8 100 Tây 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
208 Thanh Hà A A2.4 16 5 100 Đông 14m 50% 18 18,10 910,00 1.810,00
209 Thanh Hà A A2.4 17 24 100 Tây Bắc 14m 50% 18 18,10 910,00 1.810,00
210 Thanh Hà A A2.4 18 11 102,16 Nam 20,5m 50% 21 21,49 1.122,68 2.195,36
211 Thanh Hà A A2.4 18 12 100 Nam 20,5m 50% 21 21,25 1.075,00 2.125,00
212 Thanh Hà A A2.4 19 29 100 Nam 20,5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
213                        
214 Thanh Hà A A2.7 4 9 80 Đông Nam 14m 50% 18 18,19 735,00 1.455,00
215 Thanh Hà A A2.7 4 10 80 Đông Nam 14m 50% 18 18,19 735,00 1.455,00
216 Thanh Hà A A2.7 4 11 80 Đông Nam 14m 50% 18 18,19 735,00 1.455,00
217 Thanh Hà A A2.7 7 6 100 Tây Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
218 Thanh Hà A A2.7 7 9 100 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
219 Thanh Hà A A2.7 7 10 100 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
220 Thanh Hà A A2.7 7 11 100 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
221 Thanh Hà A A2.7 7 12 100 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
222 Thanh Hà A A2.7 7 14 108,5 góc Tây- Tây Nam 14m 50% 19,8 20,72 1.174,15 2.248,30
223 Thanh Hà A A2.7 9 5 100 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
224 Thanh Hà A A2.7 9 6 100 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
225                        
226 Thanh Hà A A3.1 1 7 100 Bắc 50m 50% 25 26,50 1.400,00 2.650,00
227 Thanh Hà A A3.1 1 12 100 Bắc 50m 50% 25 28,00 1.550,00 2.800,00
228 Thanh Hà A A3.1 1 13 100 Bắc 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
229 Thanh Hà A A3.1 1 14 100 Bắc 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
230 Thanh Hà A A3.1 1 15 100 Bắc 50m 50% 25 26,60 1.410,00 2.660,00
231 Thanh Hà A A3.1 1 25 109,2 Bắc 50m 50% 27,5 30,80 1.861,50 3.363,00
232 Thanh Hà A A3.1 1 29 100 Bắc 50m 50% 25 27,80 1.530,00 2.780,00
233 Thanh Hà A A3.1 1 31 100 Đông 50m 50% 25 28,00 1.550,00 2.800,00
234 Thanh Hà A A3.1 1 32 100 Đông 50m 50% 25 28,00 1.550,00 2.800,00
235 Thanh Hà A A3.1 1 36 106,5 Góc Đông Nam 50m 50% 27,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
236 Thanh Hà A A3.1 1 43 90 Tây Bắc 14m 50% 18 19,11 910,00 1.720,00
237 Thanh Hà A A3.1 1 55 90 Tây Bắc 14m 50% 18 18,28 835,00 1.645,00
238 Thanh Hà A A3.1 1 58 90 Tây Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
239 Thanh Hà A A3.1 1 68 90 Tây Bắc 14m 50% 18 19,11 910,00 1.720,00