Loading ....
Hotline: 091.579.9919
  • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

Báo giá dự án HH2C Linh Đàm ngày 21/4/2016BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG
 CƯ HH2C LINH ĐÀM MỚI NHẤT 

Các căn hộ tại dự án chung cư HH2 Linh Đàm

Tầng Căn hộ Diện
tích
(m2)
Hướng
cửa vào
Hướng
ban công
Giá
gốc
(tr/m2)
Giá chênh
(Trđ)
4 2 76,27 Đông Bắc ĐN-TN 15,45 215
4 2 76,27 Đông Bắc ĐN-TN 15,45 215
11 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 235
12 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 245
15 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 215
15 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 15,965 215
36 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 13,905 220
36 2 76,27 Đông Bắc TN-ĐN 13,905 215
pent 2 42,33 Đông Bắc TN-ĐN 13,39 265
pent 2 42,33 Đông Bắc TN-ĐN 13,39 285
2 4 69,33 Đông Bắc Tây Nam 15 210
32 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 225
32 4 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 215
kiot 4 31,36 Đông Bắc 30 30 1750
pent 4 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 190
pent 4 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 175
pent 4 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 180
2 6 58,87 Đông Bắc Tây Nam 15 215
36 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 225
40 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 115
31 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 240
34 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 215
35 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 215
35 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 215
pent 8 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 190
pent 8 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 175
pent 10 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 190
pent 10 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 175
pent 10 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 175
4 12 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15 175
4 12 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15 160
5 12 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15,5 180
6 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 15,965 185
6 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 15,965 170
7 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 15,965 185
8 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 15,965 200
11 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 15,965 200
11 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 15,965 205
35 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 14,42 180
39 12 76,27 Đông Bắc TN-TB 13,905 150
kiot 12 41,42 Đông Bắc 30 30 tt
14 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 215
14 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 215
14 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 215
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
34 14 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 200
14 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 185
kiot 16 39,83 Đông Bắc 30,3 30 2200
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
kiot 18 34,36 Đông Nam 28 30 tt
kiot 18 34,36 Đông Nam 28 30 1600
12 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 205
12 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 250
12 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 235
20 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 245
29 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 250
30 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 225
30 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 225
30 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 220
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
33 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 245
36 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 235
36 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 235
3 22 75,24 Tây Nam Đông Bắc 15 270
12 22 76,27 Tây Nam TB-ĐB 15,965 320
15 22 76,27 Tây Nam TB-ĐB 15,965 320
24 22 76,27 Tây Nam TB-ĐB 14,935 250
25 22 76,27 Tây Nam TB-ĐB 14,935 335
29 22 76,27 Tây Nam TB-ĐB 14,42 295
38 22 76,27 Tây Nam TB-ĐB 13,905 245
pent 22 42,33 Tây Nam TB-ĐB 13,39 310
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
34 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 250
35 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 tt
35 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 255
pent 24 45,68 Tây Nam Tây Nam 13 270
11 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 300
12 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 255
24 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 250
34 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 240
35 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 255
38 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 200
38 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 230
38 26 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 200
kiot 26 39,48 ĐN-TN 28,28 30 1500
kiot 26 39,48 ĐN-TN 28,28 30 1450
kiot 26 39,48 ĐN-TN 28,28 30 1400
kiot 26 39,48 ĐN-TN 28,28 30 1250
24 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 250
36 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 235
37 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 210
37 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 220
37 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 220
38 28 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 235
5 30 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 270
24 30 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 260
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,965 330
12 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,965 335
12 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,965 330
15 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 15,965 tt
25 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 14,935 360
37 32 76,27 Tây Nam ĐB-ĐN 13,905 250
kiot 32 39,19 Tây Nam 28 30 TT
12 34 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 130
24 34 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 250
24 34 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 250
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
32 36 47,62 Đông Bắc Tây Nam 14 245
kiot 36 52,3 Tây Nam 28 30 tt
20 38 45,84 Tây Nam Đông Bắc 15 175
20 38 45,84 Tây Nam Đông Bắc 15 175
31 38 45,84 Tây Nam Đông Bắc 14 120
18 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 15 280
24 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14,5 250
24 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14,5 250
5 48 58,87 Tây Nam ĐB-TB 15,965 255

 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:

PHÒNG KINH DOANH:
  • MR TUẤN ANH        : 091.579.9919
  • MRS LY                     : 0936.158.996
  •  
  • PHÒNG DỰ ÁN:
  •  MR TUẤN ANH        : 091.579.9919

 

  •  
ĐỊA CHỈ : PHÒNG 503 TÒA NHÀ CC2 BẮC LINH ĐÀM- HOÀNG MAI- HN

Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN: 0903.206.689
MR LỰC  : 0986.503.503

Email:duanmuongthanhs@gmail.com