Loading ....
Hotline: 091.579.9919
  • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

Báo giá căn hộ tòa HH2A Linh Đàm mới nhất ngày 21/4/2016

Phòng kinh doanh dự án Mường Thanh Linh Đàm gửi tới khách hàng bảng báo giá căn hộ tòa HH2A.
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:

PHÒNG KINH DOANH:
  • MR TUẤN ANH :  091.579.9919 || MRS LY  : 0982.858.833 ||
  •  
  • PHÒNG DỰ ÁN:
  • Tuấn Anh                   : 091.579.9919
  •  

 

Tầng Căn hộ Diện
tích
(m2)
Hướng
cửa vào
Hướng
ban công
Giá
gốc
(tr/m2)
Giá chênh
(Trđ)
6 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 220
6 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 245
             
8 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 tt
8 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 255
8 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 245
8 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 220
9 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 245
11 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,965 220
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,45 250
18 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,45 185
19 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,45 190
20 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,45 215
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
24 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 220
24 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 220
25 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 230
25 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 220
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
28 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 190
28 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 185
28 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,935 190
32 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 210
33 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 250
33 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 195
34 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 185
34 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 175
34 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 185
34 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 175
35 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 14,42 185
36 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 175
36 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 180
36 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 170
36 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 169
37 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 220
39 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 135
39 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 135
40 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 120
40 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 140
40 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 13,905 135
12a 2 82,25 Tây Bắc ĐN-ĐB 15,45 250
penh 2 46,88 Tây Bắc TN-ĐN 13,39 270
pent 2 46,88 Tây Bắc TN-ĐN 13,39 270
5 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
5 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
6 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
6 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 215
6 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 230
6 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 220
8 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 230
9 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
10 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
12 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
12 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
12 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 250
17 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 230
18 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 235
19 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
19 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
20 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 235
20 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 245
21 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240
22 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 245
28 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 235
34 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 210
36 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 205
37 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 195
12a 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
12a 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
12a 4 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 235
penh 4 50,59 Tây Bắc Đông Nam 13 200
pent 4 50,59 Tây Bắc Đông Nam 13 200
5 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 230
5 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 215
5 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 220
5 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 230
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 220
5 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 220
7 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
7 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
20 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 240
20 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 240
22 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 235
38 6 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 195
10 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
10 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
10 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
11 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
12 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
12 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
12 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
12 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 230
12 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
12 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
14 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
15 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 230
17 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 240
17 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 240
18 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 235
19 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 235
20 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 240
20 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 240
20 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 245
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 330
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 235
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 235
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 235
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 230
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240
28 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 tt
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
36 8 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 235
3 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 220
3 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 215
8 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
9 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
9 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
9 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
9 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
11 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
12 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 250
12 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
12 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
12 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
12 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 240
15 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 235
15 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 245
19 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
19 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
19 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 240
22 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 250
22 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240
24 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 255
24 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 220
27 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240
36 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 245
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12a 10 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 245
pent 10 50,59 Tây Bắc Đông Nam 13 190
5 12 82,25 Tây Bắc TN-TB 15,965 240
5 12 82,25 Tây Bắc TN-TB 15,965 240
7 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 250
7 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 240
7 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 250
11 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 245
11 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 245
11 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 240
11 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 250
11 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 245
12 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 250
14 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 250
14 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 240
14 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 245
14 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 245
15 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 240
16 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 15,965 245
21 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,935 270
24 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,935 260
25 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,935 240
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
28 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,935 250
29 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 265
29 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 270
31 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 230
31 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 255
31 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 230
32 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 245
33 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 250
34 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 210
34 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 200
34 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 14,42 210
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
37 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 13,905 200
39 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 13,905 135
39 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 13,905 125
40 12 82,25 Tây Bắc ĐN-TN 13,905 195
4 14 55,59 Tây Nam Tây Nam 15 255
4 14 55,59 Tây Nam Tây Nam 15 280
14 14 55,59 Tây Nam Tây Nam 15,5 230
20 14 55,59 Tây Nam Tây Nam 15 265
24 14 55,59 Tây Nam Tây Nam 14,5 260
kiot 14 44,07 Đông Nam 28 30 1600
kiot 14 44,07 Đông Nam 28 30  1,6
pent 14 37,21 Tây Nam Tây Nam 13 170
kiot 16 34,31 Đông Nam 28 30 1,6
7 18 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 145
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
kiot 18 42,62 ĐN-TN 28,28 30 2000
kiot 18 42,62 ĐN-TN 28,28 30 1900
kiot 18 42,62 ĐN-TN 28,28 30 tt
kiot 18 42,62 ĐN-TN 28,28 30 tt
14 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 250
14 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 250
14 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 250
14 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 245
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
19 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 275
20 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 280
20 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 250
20 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 265
20 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 255
29 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 245
31 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 270
kiot 20 53,1 Tây Nam 28 30 tt
kiot 20 53,1 Tây Nam 28 30 1,6
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 350
7 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 330
8 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 345
8 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 tt
8 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 355
8 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 tt
15 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 tt
16 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 335
16 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,965 315
17 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,45 tt
17 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,45 tt
17 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,45 330
19 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,45 340
22 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,935 tt
22 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,935 tt
23 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,935 290
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
31 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 tt
31 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 320
31 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 365
32 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 335
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
34 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 330
35 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 320
35 22 82,25 Đông Nam TB-TN 14,42 tt
36 22 82,25 Đông Nam TB-TN 13,905 tt
37 22 82,25 Đông Nam TB-TN 13,905 325
39 22 82,25 Đông Nam TB-TN 13,905 230
40 22 82,25 Đông Nam TB-TN 13,905 250
12a 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,45 370
12a 22 82,25 Đông Nam TB-TN 15,45 370
kiot 22 58,09 Tây Nam 28 30 1,6
kiot 22 58,09 Tây Nam 28 30 tt
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 255
14 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 275
14 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 280
16 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 285
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 275
17 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 285
18 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 285
18 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 275
18 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 280
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 280
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
27 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 260
29 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 275
31 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 275
32 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 230
33 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 250
35 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 260
35 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 255
36 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 255
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
38 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 240
40 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 195
12a 24 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 280
kiot 24 51,7 Tây Nam 28 30 1600
kiot 24 51,7 Tây Nam 28 30 tt
kiot 24 51,7 Tây Nam 28 30 tt
kiot 24 51,7 Tây Nam 28 30 1650
17 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 275
17 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 270
17 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 270
18 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 270
18 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 285
18 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 275
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 280
24 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 285
24 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 260
24 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 280
27 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 265
27 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 260
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
34 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 255
36 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 250
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
40 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 165
40 26 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 165
kiot 26 53,65 Tây Nam 28 30 1650
kiot 26 53,65 Tây Nam 28 30 1600
0 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc #N/A 280
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 255
8 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 285
12 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 280
12 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 275
12 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 285
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 270
12 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 280
12 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 275
15 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 280
17 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 300
18 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 285
18 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 270
18 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 275
20 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 tt
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
22 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 280
24 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 270
24 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 280
31 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 275
32 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 240
34 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 245
34 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 255
34 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 240
34 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 255
35 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 245
37 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 235
37 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 235
37 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 255
37 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 230
37 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 225
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
40 28 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 185
kiot 28 56,49 Tây Nam 28 30 tt
pent 28 49,44 Đông Nam Tây Bắc 13 270
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 275
19 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 285
19 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 280
20 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 280
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
22 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 290
22 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 280
27 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 260
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
31 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 275
34 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 250
35 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 230
35 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 245
36 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 250
36 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 245
36 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 260
38 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 220
40 30 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 198
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 300
6 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 330
6 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 330
7 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 335
8 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 tt
8 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 tt
8 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 320
11 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 310
12 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 tt
14 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 290
14 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 315
15 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,965 330
19 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,45 300
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
22 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,935 330
22 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,935 330
22 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,935 340
23 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,935 310
24 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,935 345
25 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,935 295
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
29 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 300
31 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 335
31 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 315
31 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 320
32 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 335
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
34 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 300
35 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 14,42 250
36 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 13,905 290
37 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 13,905 280
38 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 13,905 280
39 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 13,905 260
40 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 13,905 235
12a 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,45 290
12a 32 82,25 Đông Nam TB-ĐB 15,45 285
5 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 245
14 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 230
14 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 230
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 245
20 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 245
26 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 245
33 34 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 245
11 36 47,62 Tây Bắc Đông Nam 15,5 200
16 36 47,62 Tây Bắc Đông Nam 15,5 200
16 36 47,62 Tây Bắc Đông Nam 15,5 200
19 36 47,62 Tây Bắc Đông Nam 15 185
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
16 38 45,84 Đông Nam Tây Bắc 15,5 200
16 38 45,84 Đông Nam Tây Bắc 15,5 200
22 38 45,84 Đông Nam Tây Bắc 14,5 175
29 38 45,84 Đông Nam Tây Bắc 14 155
29 38 45,84 Đông Nam Tây Bắc 14 150
5 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 245
14 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 265
21 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 245
21 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 245
21 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 235
21 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 235
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
33 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 235
34 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 265
34 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 245
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
35 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 230
35 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 230
35 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 205
36 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 230
36 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 230
kiot 40 34,8 Tây Bắc 30 30 2500
pent 40 37,21 Đông Nam Đông Bắc 13 170
kiot 44 41,51 TB-ĐB 30,3 30 2700

  •  
ĐỊA CHỈ : TẦNG 5 PHÒNG 503 TOÀ NHÀ CC2 BẮC LINH ĐÀM- HOÀNG MAI- HÀ NỘI
Hỗ trợ tư vấn thủ tục vay vốn ngân hàng gói 30.000 tỷ
MR TUẤN ANH     : 091.579.9919

Email:duanmuongthanhs@gmail.com