Loading ....
Hotline: 091.579.9919
 • Đăng ký mua dự án Mường Thanh

Bảng báo giá dự án HH1B Linh Đàm mới nhất ngày 21/4/2016BẢNG BÁO GIÁ DỰ ÁN CHUNG
 CƯ HH1B LINH ĐÀM MỚI NHẤT 

Tầng Căn hộ Diện
tích
(m2)
Hướng
cửa vào
Hướng
ban công
Giá
gốc
(tr/m2)
Giá chênh
(Trđ)
16 2 76,27 Tây nam ĐN-ĐB 15,965 180
18 2 76,27 Tây nam ĐN-ĐB 15,45 235
32 2 76,27 Tây nam ĐN-ĐB 14,42 195
kiot 2 52,32 Đông Bắc 28 30 tt
5 6 65,52 Tây nam Đông bắc 15,5 255
36 6 65,52 Tây nam Đông bắc 13,5 225
36 6 65,52 Tây nam Đông bắc 13,5 195
36 6 65,52 Tây nam Đông bắc 13,5 225
36 6 65,52 Tây nam Đông bắc 13,5 215
8 10 67,04 Tây nam Đông bắc 15,5 250
29 10 67,04 Tây nam Đông bắc 14 270
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
39 10 67,04 Tây nam Đông bắc 13,5 190
7 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 tt
7 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 320
7 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 325
7 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 320
12 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 310
15 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 tt
15 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 320
16 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,965 tt
17 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 15,45 315
23 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 14,935 310
28 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 14,935 260
34 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 14,42 265
34 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 14,42 265
34 12 76,27 Tây nam ĐB-TB 14,42 265
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
pent 12 42,33 Tây nam ĐB-TB 13,39 360
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 18 45,48 Tây nam Tây bắc 15,5 195
36 18 45,48 Tây nam Tây bắc 13,5 195
15 20 55,59 Tây nam Tây bắc 15,5 285
15 20 55,59 Tây nam Tây bắc 15,5 275
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 20 55,59 Tây nam Tây bắc 15 tt
20 20 55,59 Tây nam Tây bắc 15 280
21 20 55,59 Tây nam Tây bắc 14,5 285
0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
pent 20 37,21 Tây nam Tây bắc 13 230
pent 20 37,21 Tây nam Tây bắc 13 245
5 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 tt
6 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 285
9 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 295
10 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 400
11 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 tt
15 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 285
16 22 76,27 Đông bắc TB-TN 15,965 tt
26 22 76,27 Đông bắc TB-TN 14,935 290
27 22 76,27 Đông bắc TB-TN 14,935 270
28 22 76,27 Đông bắc TB-TN 14,935 270
32 22 76,27 Đông bắc TB-TN 14,42 286
37 22 76,27 Đông bắc TB-TN 13,905 250
19 24 67,04 Đông bắc Tây nam 15 245
35 24 67,04 Đông bắc Tây nam 14 170
36 24 67,04 Đông bắc Tây nam 13,5 195
36 24 67,04 Đông bắc Tây nam 13,5 165
kiot 26 33,16 Tây Nam 30 30 tt
4 28 65,52 Đông bắc Tây nam 15 230
4 28 65,52 Đông bắc Tây nam 15 245
36 30 67,04 Đông bắc Tây nam 13,5 175
pent 30 45,68 Đông bắc Tây nam 13 190
pent 30 45,68 Đông bắc Tây nam 13 180
3 32 76,27 Đông bắc TN-ĐN 15,45 310
7 32 76,27 Đông bắc TN-ĐN 15,965 tt
18 32 76,27 Đông bắc TN-ĐN 15,45 170
31 32 76,27 Đông bắc TN-ĐN 14,42 225
31 32 76,27 Đông bắc TN-ĐN 14,42 225


QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:

PHÒNG KINH DOANH:
 • MR TUẤN ANH        : 091.579.9919
 •  
 • MRS LY                     : 0936.158.996
 •  
 • PHÒNG DỰ ÁN:
 •  
 •  
 • Tuấn Anh : 091 579 9919
 •  

 

 •